Search
Close this search box.

Iegādes un lietošanas noteikumi

 1. Vispārīgie noteikumi
  • Šis līgums ir saistošs abām pusēm un reglamentē pircēja un pārdevēja tiesības,

pienākumus, preču iegādi un maksājumu termiņus, piegādes un preču atgriešanu, pušu atbildības un citus noteikumus, kas attiecas uz pirkšanu un pārdošanu, kas veiktas no SIA “Art Platz”, Reģ. Nr. 40203166243, juridiskā adrese: Alberta iela 4-9, Rīga, LV-1010 (turpmāk tekstā – Pārdevējs).

1.2 Pircējs piekrīt šī līguma noteikumiem, apliecinot to pie pasūtījuma veikšanas interneta veikalā vai pie reģistrācijas interneta veikalā.

1.3 Pārdevējam ir tiesības mainīt līguma noteikumus, ņemot vērā tiesību aktos noteiktās prasības. Pircējs par šo tiek informēts, izmantojot tiešsaistes veikalu artoftea.lv vai e-pastā.

 1. Pirkšana/Pārdošana:
  • Vienošanās par pirkšanu/pārdošanu tiek noslēgta brīdī, kad Pircējs:

2.1.1. Apstiprina pirkumu interneta veikalā (par ko Pircējs tiek informēts e-pastā);

2.1.2. Apstiprina savu pasūtījumu pa telefonu, norādot piegādes adresi, vārdu un uzvārdu un saņemšanas brīdī paraksta kurjera dokumentu (piegādes lapu, elektroniski parakstot terminālī vai kā savādāk – atkarībā no kurjera prasībām).

2.2. Ja Pircēja izvēlētā prece pēc pasūtījuma veikšanas nav pieejama noliktavā, automātiski tā tiks atcelta un par to pircējs tiks informēts e-pastā, pirms apmaksājamās summa par nepieejamo preci tiek atgrieztas.

 1. Pircēja tiesības un pienākumi:

3.1. Pircējam ir jāsamaksā par precēm, vadoties pēc apmaksas nosacījumiem.

3.2. Pircējs apņemas ievērot šos nosacījumus, kas ir aprakstīti interneta veikalā un Latvijas Republikas tiesību aktos.

3.3. Ja Pircējs nepilda savas saistības, Pārdevējam ir tiesības nekavējoties un bez iepriekšēja brīdinājuma, ierobežot vai pārtraukt sadarbību ar Pircēju.

 1. Pārdevēja tiesības un pienākumi:

4.1. Pārdevējam ir tiesības atcelt Pircēja pasūtījumu, ja Pārdevējs nevar sakontaktēties ar Pircēju 3 (trīs) darba dienu laikā, pēc Pircēja norādītajiem kontaktiem.

4.2. Pārdevējs apņemas ievērot Pircēja tiesības uz datu privātumu, kas ir saistībā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

4.3. Ja Pārdevējs nav spējīgs izpildīt Pircēja pasūtījumu (piegādāt preci noteiktajā laikā un/vai piegādāt tieši to preci, kuru Pircējs ir pasūtījis, tad Pircējam ir tiesības atgriezt/atteikties no šī pasūtījuma un Pārdevējam ir jāatgriež pircējam nauda 3 (trīs) darba dienu laikā, ja Pircējs jau ir norēķinājies ar Pārdevēju. Izņēmums ir tad, ja Pircējs un Pārdevējs ir vienojušies savā starpā par citu piegādes laiku vai preces apmaiņu pret citu.

 

 1. Preces atgriešana:

5.1. Klients ir tiesīgs  izmantot savas atteikuma tiesības un atgriezt iegādāto preci 14 (četrpadsmit) dienu laikā ņemot vērā sekojošus noteikumus:

5.1.1. informējot Pārdevēju par šo lēmumu, iesniedzot Pārdevējam rakstisku iesniegumu;

5.1.2. nogādājot preci SIA “Art Platz”, Alberta ielā 4-9, Rīga, LV-1010, ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā pēc iesnieguma iesniegšanas Pārdevējam.

5.1.3. izdevumus par preces atpakaļ nogādāšanu interneta veikalam sedz Pircējs;

5.1.4. nogādājot preci oriģinālajā iepakojumā, nelietotu, tādā pašā stāvoklī, kāda tā tika iegādāta, tā nav sabojāta un nav būtiski mainījies tās izskats, nav lietota. Produkts nav paredzēts atgriešanai higiēnas vai veselības apsvērumu dēļ.

5.2. Pārdevēja pienākumos ietilpst atgriezt Pircējam preces summu 100% apmērā, pārskaitot to 30 (trīsdesmit) dienu laikā uz Pircēja norādīto bankas kontu (iesniegumā par preces atgriešanu), atskaitot preču piegādes izdevumus, ja tādi ir bijuši.

 1. Piegādes un apmaksas nosacījumi

6.1. Pasūtījumu piegāde iespējama preci izņemot uz vietas SIA “Art Platz” birojā Alberta ielā 4-9, Rīgā bez papildu maksas vai par maksu ar kurjeru visā Latvijā.

6.2. Noformējot un apmaksājot pasūtījumu, preci saņemsiet nākamo 2-3 darba dienu laikā.

6.3. Apmaksa par pasūtījumu iespējama skaidrā naudā uz vietas birojā Alberta ielā 4-9, Rīgā, ar bankas pārskaitījumu, samaksājot saņemto priekšapmaksas rēķinu vai veicot kredītkaršu vai automātisku internetbankas maksājumu.

6.4. Pircējs preces pavadzīmes oriģinālu saņem kopā ar pasūtītajām precēm.

 

 1. Cena

7.1.  Norēķinu valūta internetveikalā – EUR. Norādītās cenas iekļauj visus paredzamos nodokļus Latvijā, bet neietver piegādes izmaksas. Piegādes izmaksas tiek pievienotas kopējai cenai, kā norādīts sadaļā – Piegādes izmaksas.

7.2. Maksājumi ar bankas kartēm ir aizsargāti ar drošības SSL (Secure Socket Layer) protokolu.

7.3. Internetveikala tiešsaistes maksājumiem mēs izmantojam AS “Citadele” tiešsaistes norēķinu sistēmu.

8.2. Cenas var mainīties jebkurā brīdī. Tomēr, izņemot kā noteikts iepriekš, izmaiņas neietekmē pasūtījumus, par kuriem mēs esam nosūtījuši Pasūtījuma apstiprinājumu.

 1. Kupona lietošanas noteikumi

8.1. Kupons dod Pircējam iegādāties preces ar atlaidi norādītā termiņa laikā, kas jāizmanto noteiktajā termiņā.

8.2. Kupona kods var nedarboties gadījumos, ja precei jau ir iestatīta kāda no atlaižu opcijām, piem., tā jau ir akcijas prece ar speciālo cenu.

8.3. Atlaižu kupona kodi var tikt nosūtīti uz klienta e-pastu, publicēti internetveikala, sociālajās saziņas vietnēs vai citā publiskā telpā.

 1. Datu apstrāde

9.1. Informācija vai personiskie dati, kurus Jūs sniedzat mums, tiek apstrādāti saskaņā ar Personas datu. Izmantojot šo mājaslapu, Jūs piekrītat informācijas un datu apstrādei un Jūs apgalvojat, ka visa sniegtā informācija un dati ir patiesi un atbilst realitātei.

 1. Garantija

10.1. Ja pārdomājāt un nolēmāt atteikties no pirkuma, Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likums (PTAL) un reglamentējošie Ministru Kabineta Noteikumi Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” (MK Noteikumi Nr. 255) nosaka, ka pircējam ir tiesības atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā un atdot interneta veikalā iegādāto preci atpakaļ pārdevējam. PTAL 12. panta 6. daļa nosaka, ka atsakoties no pirkuma Distances līguma gadījumā “patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā”. Iesakām saglabāt preces oriģinālo iepakojumu, lai realizējot atteikuma tiesības saskaņā ar Distances līguma noteikumiem, prece netiktu ārēji mehāniski bojāta un elektroniskās iekārtas netiktu lietotas.

10.2. SIA “Art Platz” saglabā tiesības atteikties pieņemt preci, kura ir bojāta, lietota vai nav pilnā komplektācijā. Lai vienotos par preces atdošanu atpakaļ, lūdzam sazināties ar mums pa e-pastu: aartoftea.clients@platzkart.shop vai pa tālruni: +371 20025002, norādot pasūtījuma datumu un numuru.

10.3. Ja preces lietošanas laikā precei ir radušās tehniska rakstura problēmas, preces servisa apkalpošana tiks veikta saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) normām. Preces servisa apkalpošanas laiks ir norādīts tās aprakstā. Pirkuma dokumenti ir spēkā tikai tad, ja tajos pareizi un skaidri norādīts: preces nosaukums, artikuls, pārdošanas datums, pirkuma dokumenta numuru. Pirkuma dokumentos aizliegts izdarīt jebkādas izmaiņas, dzēst vai pārrakstīt tajos norādītos datus – šādā gadījumā servisa dokumenti tiks atzīti par spēkā neesošiem. Atgādinām, ka PTAL normas neattiecas uz gadījumiem, kad preci iegādājas juridiskas personas.

10.4. Par preces kvalitāti saņemtās pretenzijas tiks risinātas saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) normām, atbilstoši reglamentējošajiem Ministru kabineta noteikumiem Nr.631. „Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu” prasībām (MK Noteikumi Nr.631).

10.5. Pārdevējs neatbild par zaudējumiem, kas radušies pircējam, preci lietojot nepareizi vai neapdomīgi.

 1. Pretenzija

11.1. Visus strīdus vai domstarpības, ja tādas radīsies pēc šī līguma apstiprināšanas, puses vienojas risināt sarunu ceļā. Ja radošos strīdus nav iespējams atrisināt sarunu ceļā, tie tiks nodoti izskatīšanai Rīgas šķīrējtiesā.

KONTAKTI

Pierakstīties jaunumiem

SAŅEM SPECIĀLOS PIEDĀVĀJUMUS UN 10% ATLAIDI PIRMAJĀ PASŪTĪJUMĀ!